Projekt INTRA

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

Danes, v sredo, 18.5.2016, se je v prostorih Mariborske razvojne agencije (Pobreška cesta 20, 2000, Maribor, Slovenija) pričelo uvodno srečanje projektnih partnerjev petletnega medregionalnega projekta »Internacionalizacija regionalnih malih in srednje velikih podjetji – INTRA«.

 

Na uvodnem sestanku, ki ga gosti vodilni partner projekta Mariborska razvojna agencija, bodo prisotni partnerji iz vseh sodelujočih držav: Bolgarije, Italije, Portugalske, Španije in Velike Britanije; pozdravni nagovor pa bosta udeležencem namenila tudi Benoît Dalbert in Aleksandra Aleksandra Niechajowicz s skupnega sekretariata programa Interreg Europe, v okviru katerega se projekt izvaja.

Šesti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

Mariborska razvojna agencija objavlja Šesti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018. Javni poziv je namenjen brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v občinah problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki se lahko prijavijo do 16. 5. 2016.

Popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

 

V UL št. 22/2016, ki je izšel 25.3.2016, je objavljen popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Objava Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Splošne novice

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Z današnjim dnem, t.j. 11.3.2016 je Javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS iz leta 2015 zaprt.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: http://www.mra.si/garancijska_shema/

Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/2016!

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Splošne novice

Pomembno obvestilo! 

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli obvestilo, da RRA-ji NE BOMO objavili razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Edina rešitev trenutne situacije za delodajalce in štipendiste je prijava na Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2015/2016 na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/…/sofinanciranje-kadrovskih-stip…/). S prijavo na ta razpis imate delodajalci možnost nadaljevanja sofinanciranja štipendiranja dijakov in študentov.