Sedmi javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

Mariborska razvojna agencija objavlja Sedmi javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018. Javni poziv je namenjen brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v občinah problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki se lahko prijavijo do 14. 11. 2016.

Drugi javni razpis – manjše začetne naložbe

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Splošne novice

Drugi javni razpis – manjše začetne naložbe
SPOROČILO ZA JAVNOST

Obvestilo o rezultatih Drugega javnega razpisa za subvencioniranje manjših začetnih naložb

Izbor upravičencev, ki so se prijavili na Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Od 1.360.000,00 EUR, ki so bila na razpolago, je bilo dodeljeno 1.023.192,50 EUR subvencij. Nepovratna sredstva je prejelo 28 upravičencev.Seznam upravičencev je v prilogi.

Maribor, 23.9.2016

Božidar Pučnik, direktor MRA

Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Tel.: 02/333 13 00, fax: 02/333 13 10, e-naslov: ukrepimb@mra.si; www.mra.si

Projekt INTRA

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

Danes, v sredo, 18.5.2016, se je v prostorih Mariborske razvojne agencije (Pobreška cesta 20, 2000, Maribor, Slovenija) pričelo uvodno srečanje projektnih partnerjev petletnega medregionalnega projekta »Internacionalizacija regionalnih malih in srednje velikih podjetji – INTRA«.

 

Na uvodnem sestanku, ki ga gosti vodilni partner projekta Mariborska razvojna agencija, bodo prisotni partnerji iz vseh sodelujočih držav: Bolgarije, Italije, Portugalske, Španije in Velike Britanije; pozdravni nagovor pa bosta udeležencem namenila tudi Benoît Dalbert in Aleksandra Aleksandra Niechajowicz s skupnega sekretariata programa Interreg Europe, v okviru katerega se projekt izvaja.

Šesti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

Mariborska razvojna agencija objavlja Šesti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018. Javni poziv je namenjen brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v občinah problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki se lahko prijavijo do 16. 5. 2016.

Popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Uncategorized

 

V UL št. 22/2016, ki je izšel 25.3.2016, je objavljen popravek Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Popravek Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Objava Drugega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje

Prispeval kk_mra | . Objavljeno v Splošne novice

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Z današnjim dnem, t.j. 11.3.2016 je Javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS iz leta 2015 zaprt.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: http://www.mra.si/garancijska_shema/