Drugi javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje

 

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila  Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

 

Rok za prijavo na razpis  kreditov in garancij pa je 22. 4. 2018 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

 

 

V Drugem javnem razpisu kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljen v UL  št. 19/2016 z dne 11.3.2016, se spremeni tretji odstavek na strani 9, tč.7. Merila za izbor upravičencev in pravilno glasi:

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112. Pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk. »

 

V skladu z navedenim, so se spremenila tudi Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog.

 

 

Besedilo razpisov in razpisna dokumentacija:

Drugi-JR-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-RGS-za-Podravje.pdf

Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

OBR 1-1 -Prijavni list za pridobitev garancije

OBR 2 – pristopna izjava v RGS Podravje

OBR 3 – Izjava o prejetih drzavnih pomoceh

OBR 4 – Izjava prijavitelja

OBR 5 – pogodba o izdaji garancije – vzorec

OBR 6 – Besedilo garancije – vzorec

OBR 7 – Pogodba za sofinanciranje manjsih zacetnih nalozb

OBR 8 – Vzorec zahtevka za koriscenje kredita

OBR 9 – Vzorec vmesnih in koncnih porocil RGS Podravje

OBR 10 – Oprema ovojnice

Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS

Navodila za izracun visine drzavne pomoci na podlagi kredita z garancijo

Navodilo za nakazilo clanarine v Regijski garancijski shemi za Podravje

Vprašanja in odgovori do 15.4.2016