Tretji javni razpis – Subvencioniranje obrestne mere

Mariborska razvojna agencija objavlja Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico.

Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Javni razpis je namenjen reševanju problema povečevanja stroškov financiranja, s katerim se srečujejo manjša podjetja v upravičenem območju. Namenjen je premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno izključenost predvsem mikro in malih podjetij. Pričakovani ugodni učinki bodo vplivali na ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje brezposelnosti v upravičenem območju.«

Priloge:

Tretji javni razpis za subvencioniranje OM – objava UL 62 2015

Navodilo prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in merila za ocenjevanje vlog

Razpisna obrazca 1 in 2

Razpisni obrazec 3

Razpisni obrazec 4

Razpisni obrazec 5

Razpisni obrazec 6

Vzorec pogodbe s prilogami in ovojnica

Vprasanja in odgovori do 11 9 2015